صفحه اصلي > خبرها / اسلایدر > طراحي و ساخت مركز محاسبات سريع دانشگاه شهركرد

طراحي و ساخت مركز محاسبات سريع دانشگاه شهركرد


18-12-1394, 22:53. نويسنده: hinjs
طراحي و ساخت مركز محاسبات سريع دانشگاه شهركرد
طرح مسئله محور با عنوان « طراحي و ساخت مركز محاسبات سريع دانشگاه شهركرد»در جلسه مورخ 23/8/94 هيأت رئيسه دانشگاه با اعتبار قابل توجهی مورد تصويب قرار گرفت. ابر رایانه دانشگاه در این طرح ساخته خواهد شد.
بازگشت